Geschiedenis

Steenbakkerij Frateur, Noeveren (Boom)

Ringoven Frateur

De eerste vermelding van een steenbakkerij op deze plaats gaat terug tot 1346, met een ’tichelengeleghe’ aan de Blauwe Pan. De eerste kadastergegevens dateren van 1721, bij het opstellen van het Caertboek van Boom. Op de plaats van de site Noeveren worden dan 2 ‘steengelegen’ aangeduid. Rond 1840 zijn er zelfs 3 steenbakkerijen. Door aankopen in 1923 en 1947 werden de vroegere 3 kleine steenbakkerijen eigendom van de familie Frateur. Zij bezat nu één grote gemengde steenfabriek: een typisch Vlaamse handvormsteenbakkerij en een gemechaniseerde steenbakkerij.

Op 28 augustus 1986 overleed Paul Frateur, de laatste actieve steenbakker van de site. Hij was reeds sinds 1973 mede in de weer om zijn steenbakkerij te laten beschermen en uitgerekend op de dag van zijn overlijden werd de officiële bescherming van zijn steenbakkerij betekend…
Vanaf dit moment bleef de steenbakkerij buiten gebruik. De aankoop ervan door Peter Swenden betekende een nieuwe impuls. Toch zou het nog jaren duren vooraleer de restauratie onder impuls van een vernieuwde raad van bestuur binnen de vzw ’t Geleeg op kruissnelheid kwam. Nu is er uitzicht op een volledige restauratie en heropbouw.
In het gemechaniseerde gedeelte van de steenbakkerij treffen we volgende componenten aan:
  • Een machinehal met kollergang, strengpers en snijmachine.
  • Droogloodsen
  • Een ringoven met schouw (zie foto)
  • Een grote paardenstal.
De handvormsteenbakkerij beschikt over:
  • Een Walkmachine (zie foto)
  • Pleinen (productieplaatsen handsteen)
  • Pannenblokken (productie pannen, vorsten en tegels)
  • Droogloodsen
  • Klampovens

Walkmachine Frateur